Home » ธรรมมะพาสุขใจ » ผู้มีบุญว าสนา จะไม่เลื่อ นผ่าน

ผู้มีบุญว าสนา จะไม่เลื่อ นผ่าน

คำว่า บุญ คือ ความดี เมื่อทำบ่อยเข้า เก็ บสั่งสมไว้มากเข้าก็จะมีกำลังและอานุภาพกลายเป็น

วาสนา เป็นบารมี ซึ่งเรียกโดยทั่วไปว่า

 

วาสนาบารมีการทำบุญมีมากวิธี ทำได้หลายทาง อย่างที่รู้กันโดยทั่วไป เช่น มีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่น… ซึ่งเรียกว่า

ให้ทาน หรือไม่เบี ย ดเบียนคนอื่นให้เดือดร้อนด้วยกายหรือด้วยวาจา

ป ร ะพฤติปฏิบัติสงบเรียบร้อยเป็นปกติชนเหมือนคนทั่วไป ที่เรียกว่า รั ก ษ าศีล

 

หรือสำรวมจิตใจให้สงบนิ่ง บังคับควบคุมใจได้ ไม่ปล่อยให้ฟุ้งซ่านคิดเหลวเละนอกเรื่องมากมาย ซึ่งเรียกว่า…

ภาวนา. บุญวาสนาแข่งกันไม่ได้แข่งเรือแข่งพายแข่งกันได้ หากอย ากมีบุญวาสนาดีบารมีมาก.

ให้หมั่นทำบุญสร้างกุศลคิดแต่สิ่งดีๆดึงดูด แต่สิ่งดีๆเข้าหาตัวและคนที่เรารักอยู่เสมอ

 

ไม่ได้อยู่ที่คุณมีรถหรูเพียงใดขับ.. แต่อยู่ที่ขับรถกลับบ้านได้อย่างปลอดภั ยหรือไม่

ไม่ได้อยู่ที่คุณมีบ้านหลังใหญ่โตเพียงใด แต่อยู่ที่ในบ้านมีเสียงหัวเราะหรือไม่ ไม่ได้อยู่ที่พ่อแม่เหลือมรดกไว้ให้คุณหรือ

ไม่แต่อยู่ที่พ่อแม่แข็งแรง ให้คุณดูแลปรนนิบัติหรือไม่ ไม่ได้อยู่ที่คุณมีคู่ชีวิตสวยหรือหล่อเพียงใด

แต่อยู่ที่เขาและเธอเข้าใจคุณหรือไม่ ไม่ได้อยู่ที่ลูกของคุณเรียนเก่งทำงานเก่งเพียงใด แต่อยู่ที่ก ตั ญ ญูรู้คุณหรือไม่

 

 

ไม่ได้อยู่ที่คำหวานหูหรือเสียงปรบมือ เมื่อคุณมีเงินนั้นดังเพียงใดแต่อยู่ที่

เมื่อคุณล้มลงยังมีอีกหลายมือยื่นมา ฉุดให้คุณลุกขึ้นยืนใหม่อีกครั้งหรือไม่

เพราะฉะนั้นอย่าอ ว ดว่ามีเงิ นเพราะย ามเจ็ บป่ วย นอนโรงพย าบาล

 

 

มันไม่ต่างอะไรกับก ร ะด าษอย่าอวดในตำแหน่งหน้าที่ที่มีอยู่ เพราะวันใดที่คุณล้มป่ ว ยยังมี

คนเป็นจำนวนมากที่ทั้งเก่ง และเยี่ยมยอดรอเสียบตำแหน่งต่อจากคุณอย่าอวดรถยนต์ที่คุณขับเพราะวันใดที่คุณจากไป

 

 

กุญแจรถก็อยู่ในมือของคนอื่นอย่าอวดว่ามีบ้านหลังใหญ่โต.วันที่คุณจากไปมันก็เปลี่ยนเป็นของคนอื่น

สุขอยู่ที่ใดสุขอยู่ที่ใจรู้ใจได้สุขความสุขของคนเราแตกต่างกันบางคนไปท่องเที่ยวเพราะมีเวลามีเงินไม่มีใครให้พะวง

บางคนชอบขี่จักรย านได้ออกกำลังกาย..เห็นสิ่งสวยงามที่ซ่อนเร้นอยู่รายทาง

บางคนชอบเข้าวัดทำบุญภาวนาทำจิตใจให้สะอาดดื่มด่ำ ในรสพ ร ะธรรมบางคนชอบทำสวน

ปลูกพืชผักเป็นงานอดิเรกที่แส นวิเศ ษ

 

 

ผู้ที่ทำคุณป ร ะโยชน์ให้กับสังคมอุทิศตนให้สาธารณะกุศลผู้ที่อุทิศตนให้กับป ร ะเทศชาติ..

เป็นบุคคล ร ะดับมันสมองเป็นทรัพย ากรที่มีค่า การเลี้ยงดูหลานเขาว่าแขนงแรงกว่ากิ่งจริงนะเป็นความสุข

ที่ได้ช่วยลูกสุดที่รักและเฝ้าดูการเจริญเติบโตของเลื อ ดเนื้ อเชื้อไข การดูแลสามีและภรรย า

สุดที่รักป ร ะเสริฐนักคนที่เคยร่วม ทุกข์ร่วมสุขกันมาทำให้รู้ว่าน้ำต าล ไม่มีวันคลายรสหวาน บางคนได้ดูแลบุพการี

 

 

โชคดีที่ได้ปรนนิบัติพ ร ะอรหันต์..สุขที่ได้ทำเพื่อท่านก่อนสายเกินสุขใครสุขมัน

สุขในสิ่งที่ทำไม่จำเป็นต้องเหมือนกันบางคนส รร ค์อยู่ในบ้านแค่เอนกาย มีเพลงเบาๆเขาก็ว่าสุขแล้ว

ชีวิตบั้นปลายแตกต่างกันเราไม่จำเป็น ต้องเหมือนใครและเอา อย่างใคร..

อ่านต่อ คลิ๊ก

Check Also

สาธุพร้อมกัน ยอดพระธาตุพนม ฉัตรทองคำ 16 กิโลกรัมประดับด้วยเพชรกว่า 200 เม็ด

FacebookLineสวั …

error: Content is protected !!